Antagning

Nya elever tas in i den ordningen de gjort en Intresseanmälan via vår hemsida. Förtur gäller för de som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. För sökande till förskoleklass gäller också närhetsprincip.

Det år som ni önskar starta på Täby Friskola bekräftar ni ert startår i ett separat bekräftelseformulär  (ej Intresseanmälan). Ni får besked om vi kan erbjuda er en plats på skolan senast 28 januari. För start HT 2019 bekräftar ni er plats mellan 12 november - 20 januari. Ni hittar bekräftelseformuläret här.

När ni har blivit erbjudna en plats i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 6 ska ni också anmäla er på Täby kommuns skolvalssajt, senast 5 februari 2019.

När en ny elev tas in i skolan träffas förälder, barn och klasslärare för att lära känna varandra. Täby Friskola har höga förväntningar på elever och deras föräldrar och det är viktigt att få prata igenom det innan man börjar på skolan.

 

Hur söker ni till Täby Friskola?

1. Gör en Intresseanmälan på www.tabyfriskola.se för att få en köplats.
2. Det år som ni vill börja på Täby Friskola bekräftar ni ert startår i ett separat formulär (ej Intresseanmälan). För start HT 2019 bekräftar ni er plats mellan 12 november - 20 januari.
3. Ni får besked om vi kan erbjuda er en plats på skolan. Senast 28/1/2019.
4. Gör skolvalet via Täby kommuns hemsida www.taby.se senast 5/2/2019.

Om vi inte skulle kunna erbjuda er en plats på Täby Friskola har ni gott om tid att ansöka om en plats på annan skola via Täby kommuns skolval som stänger den 6 februari.

 

Syskonförtur

Syskon till elever som är inskrivna på Täby Friskola har förtur. Syskonförtur gäller när ett barn är inskriven elev på Täby Friskola det år som det köande syskonet ska börja skolan. De som önskar använda sin syskonförtur ska anmäla detta till skolan i samband med att ni bekräftar ert startår samt skicka ett mail till skolan med syskonets uppgifter. Med syskon som tidigare varit elever på Täby Friskola eller som är antagna men ännu inte börjat gäller inte syskonförtur.

Ni som har barn på Täby Friskola och vill att syskon till dessa ska få plats i skolan till hösten, måste begära syskonförtur. Detta gör ni genom att skicka ett mail med ämne Syskonförtur till: info@tabyfriskola.se. Skriv i meddelandet vad syskonet heter, födelseår och vilken enhet ni önskar.

 

Vid antagningsperioden inkommer många mail och samtal med frågor om antagning och könummer. Vi ber er ha överseende med den något längre svarstid som detta medför.