Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren angående Täby Friskola.

Hur anmäler jag mitt barn till Täby Friskola?

Genom att göra en Intresseanmälan via vår hemsida ställer du ditt barn i vår interna kö.

Det år som ni önskar starta på Täby Friskola bekräftar ni ert startår i ett separat bekräftelseformulär som heter Bekräftelse (ej Intresseanmälan), på hemsidan www.tabyfriskola.se. Ni får besked om vi kan erbjuda er en plats på skolan senast 28 januari.

När ni har blivit erbjudna en plats i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 6 ska ni också anmäla er på Täby kommuns skolvalssajt. Detta görs vanligtvis i januari/februari det året man vill börja. Till förskoleklasserna gör man "Skolval" och till andra årskurser "Byte av skola".

För plats i övriga klasser, där vi ibland kan erbjuda platser även under terminerna, gör vi ett utskick till de köande med information om platsen/platserna. Man får sedan visa intresse för platsen/platserna och därefter tar vi in intresserade elever baserat på hur länge de stått i kön. Först när man fått en plats går man in på kommunens skolvalssajt och gör ett byte av skola.

 

Hur blir man antagen till Täby Friskola?

I januari ser vi vilka som bekräftat sitt startår och önskar börja till närmst kommande termin och tar sedan in de elever som har längst kötid bland dessa.

Förtur gäller för dem som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. För sökande till förskoleklass gäller också närhetsprincip. De som önskar använda sin syskonförtur ska anmäla detta till skolan senast i januari
det året de vill börja.

 

Finns det möjlighet att besöka skolan?

Vi har informationsmöten i november och januari då man är välkommen att besöka våra skolor. Då man blivit antagen och tackat ja kallas man till ett inskrivningssamtal på skolan.

 

Hur ser det ut med modersmålsundervisning då mitt barn är tvåspråkigt?

Modersmålsundervisning erbjuds alla elever som är tvåspråkiga. Ansökan sker via kommunen. Undervisningen äger ofta rum på skolan.

 

Hur många elever är det i varje klass?

I förskoleklasserna och på lågstadiet har vi 25 elever per klass. I övriga klasser är det 30 elever.

 

Accepterar ni elever med särskilda behov?

Ja.

 

Ni satsar extra på matematik och svenska, hur gör ni det?

Vi har mer tid i timplanen åt dessa ämnen. Alla lärare som undervisar i svenska och matematik är också behöriga. Vi har ett genomgående F-9-"tänk" och arbetar stadieövergripande med sikte mot gymnasiet.

 

Vad innebär spetsutbildningen i matematik?

Vi är en av få skolor som är godkända för spetsutbildning i matematik.

Spetsutbildningen syftar till att ge eleverna en särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen utbildningen är inriktad mot. Elever från hela landet kan söka en spetsutbildning. För att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får tester och prov användas för antagning eller som grund för urval. (www.skolverket.se)

Ansökan till spetsutbildningen i matematik görs i februari. Utbildningen erbjuds i årskurserna 7-9.

 

Hur många lärare av skolans personal är behöriga?

Den övervägande delen av våra lärare är behöriga. Övriga kompletterar sin utbildning för att få behörighet.