Den viktiga fritidsverksamheten

Fritidshemmen på Täby Friskola är små enheter där vi ser alla barnen under hela dagen. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet så att våra barn känner att dagen fortsätter med samma atmosfär och struktur från morgon till eftermiddag. Att vi följer och ser barnen under hela dagen ger oss goda möjligheter att ge information och ha bra kommunikation med både barn och föräldrar.

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Vi arbetar med faddergrupper för att alla barn skall lära känna, och ta hand om varandra. Det skapar lugn och trygghet i våra fritidsgrupper.

För oss på Täby Friskola är det extra viktigt att vi varje dag ser alla barn och lyfter fram alla barnens olika egenskaper för att bidra till harmoni, skratt och glädje i gruppen. Att möta varje individ med ödmjukhet och respekt skapar en god relation mellan barn och vuxna. Ett viktigt motto är att "Behandla andra som du själv vill bli behandlad."

Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. När vi äter mellanmål har vi högläsning för att vi ska få en lugn stund tillsammans som även ger återhämtning.

Här på Täby Friskola är stolta över vår fritidsverksamhet!