Som enda grundskola i Täby kommun erbjuder Täby Friskola spetsutbildning i matematik.

Spetsutbildningen är ett kvitto på det gedigna arbete vi har lagt ned under många år på att utveckla matematiken på skolan. En fördel med spetsutbildningen är att den ger eleverna en chans att nå riktigt långt i ämnet redan på högstadiet. En större fördel är att alla våra elever får ta del av den ledande pedagogiken i ämnet.

Du som söker denna utbildning kommer att kallas till antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och problemlösningsförmåga i matematik. Du kommer även att få delta i ett samtal med lärare som ansvarar för spetsutbildningen. Där har du också möjlighet att ställa frågor om utbildningen.

Vi vill ha din ansökan senast 19 februari 2019.

 

Ansökningsblankett