• Enhagen 6-9

    Enhagen 6-9

    Enhagen vänder sig till ungdomar i årskurs 6-9 som vill satsa på sin utbildning. Alla förväntas vara intresserade av sitt skolarbete och vara beredda att lägga tid och kraft på detta. Enheten har i samband med detta mycket engagerade och välutbildade lärare.

    Till skolan