• Årskurs F-1

  Årskurs F-1

  Våra små enheter skapar trygghet och struktur. På en mindre enhet blir alla barn sedda. Vi har tio viktiga regler för trivsel på Täby Friskola och dem arbetar vi mycket med. När barnen börjar förskoleklass hos oss får de en fadder i årskurs 1, för att skapa trygghet och känna gemenskap. Under lekfulla former kan eleverna redan från förskoleklass utmanas och utvecklas. Eftersom läsförmågan är...

  Se enheter
 • Årskurs 2-3

  Årskurs 2-3

  Lärarnas kompetens och engagemang på Täby Friskola ger eleverna de bästa förutsättningarna att känna att de lyckas. Hos oss är det viktigt att vi ser barnen, får dem att tro på att de kan och på så sätt stärka självkänslan. Under år 2 och 3 på Täby Friskola fokuserar vi mycket på att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. De övar på att uttrycka sig verbalt, skriftligt och matematiskt. Vi...

  Se enheter
 • Årskurs 4-5

  Årskurs 4-5

  Det är en glädje att ta emot eleverna när de kommer till oss på mellanstadiet. De har med sig goda kunskaper från sina första år på Täby Friskola och vi kan fortsätta den påbörjade resan. Under de viktigta åren på mellanstadiet händer det mycket. Vi vet hur fort eleverna utvecklas och vi sätter ribban högt. Vi vill ge våra elever insikt om att det mesta går när man vill. Det gäller bara att...

  Se enheter
 • Årskurs 6-9

  Årskurs 6-9

  När eleverna på Täby Friskola börjar årskurs 6 samlas de i fyra klasser på Enhagen. På Enhagen har årskurs 6 eleverna en egen del av skolan som de vistas i. I sin egen del får de en första känsla av hur det är att gå på högstadiet. Alla eleverna har ett hemklassrum med egna skolbänkar och en klasslärare. Åk 6 är den första byggstenen i en kunskapsutveckling som ska ge eleverna extra bra...

  Se enheter