Enhagen får fina resultat i Skolverkets mätning av studieresultat bland elever i åk 6

Mätningen visar att 100% av de elever som gick ut sexan på Enhagen våren 2018 nådde kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga ämnen, vilket är samma fina resultat som föregående läsår. Sett till hela Täby kommun var det 90% som nådde målen, vilket innebär att Enhagen ligger på topp i kommunen.

Sett till hela landet så minskade andelen elever som nådde godkänt betyg i alla ämnen något från förra årets mätning, med 77% jämfört med föregående års 78%.

Fler nyheter

  • Informationsmöten

    Informationsmöten HT-19

    Läs mer
  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer